Pravda o produkte Golden Yacca

„Crescit sub pondere palma.“ Podľa starodávnej múdrosti palma rastie pod záťažou. Potvrdzujúc pravdivosť príslovia kvitne palma Yucca schidigera v nehostinných púšťach juhozápadnej Ameriky, ďaleko od sveta známeho Rimanom.

Extrémne podmienky ju vytrénovali na neoblomné prežitie, svoje ťažko získané a uchovávané hodnoty však nezištne rozdáva tým, ktorý sa na ňu s dobrými úmyslami obracajú pre pomoc. Domorodci z Navaho si ju dôstojne uctievali pri svojich liečivých rituáloch, a tak si osvojili také znalosti, ktoré pomáhali ich prežitiu a zlepšovali kvalitu ich života. Dobyvatelia „s bledou tvárou“ silou-mocou kynožili túto púštnu bylinu, lebo ju považovali za zdroj životnej sily odolných indiánov. Ich plány našťastie neuspeli, pretože koncom 20. storočia polovica precivilizovaného ľudstva naliehavo potrebovala liečivé látky získavané z prírody, a to aj napriek tomu, že si to mnohí neuvedomili alebo nechceli uvedomiť.

Výživový doplnok Golden Yacca vyrábaný z posvätnej rastliny pravekého indiánskeho kultu je prítomný už takmer štvrťstoročie aj na Slovensku. 

Ako distribútori produktu Golden Yacca sme sa snažili nielen o predaj obyčajného spotrebného tovaru, ale chceli sme zdieľať aj s ním spojené poznatky a pohľad na život. Okolo našej spoločnosti sa organizovala intelektuálna dielňa vynikajúcich ľudí a mysliteľov,  ktorá podložila vierohodnosť našich produktov serióznymi odbornými argumentmi.

Palma rastie pod záťažou... Prítomnosť produktu Golden Yacca na Slovensku sa takisto nezaobišla bez podobných ťažkostí, aké musela pretrpieť Yucca schidigera.

Spočiatku sme narážali na múry nepochopenia, na úradnej aj osobnej úrovni. Púštne prostredie predstavovalo v našom prípade čoraz menej ľudská a čoraz viac zmätená spotrebiteľská spoločnosť a z toho vyplývajúca duševná a emočná vyprahnutosť. Serióznymi odbornými argumentmi a množstvom trpezlivosti, dobrým slovom a myšlienkami sa nám postupne podarilo zbúrať tie múry, tehlu po tehle, a takto sa naša spoločnosť a produktový rad výživového doplnku Golden Yacca stali všeobecne prijímané.

A potom prišli „dobyvatelia“: úspech produktu Golden Yacca a nárast jej odbornej prestíže boli lákavé pre mnohých jedincov a firiem, túžiacich po rýchlom zbohatnutí. Zaplavili slovenský trh svojimi napodobneninami, s podozrivo podobným názvom a balením, avšak účinkom, ktorý nesiahal ani po päty nášmu výživovému doplnku. Tieto produkty ponúkané za polovičnú alebo štvrtinovú cenu v mnohých prípadoch propagovali prostredníctvom nami vypracovaného systému argumentov. Ich činnosť bola ukončená úradom pre ochranu spotrebiteľov alebo stratou vierohodnosti. Z roka na rok sa vyskytnú „zázračné všelieky“, rýchlo prosperujúce siete, ktoré po roku či po roku a pol slávy zmiznú, prenechajúc svoje miesto novým bombastickým sľubom.

Naším argumentom sú naše roky: Golden Yacca je od roku 1993 stabilne prítomná na slovenskom a európskom trhu, zastupuje stálu kvalitu a množstvo spokojných spotrebiteľov, partnerov, priateľov, pričom získala aj odborné uznanie lekárov, prírodných liečiteľov a lekárnikov.

Obchodná čestnosť našej spoločnosti je kapitálom, ktorý nemôžeme obetovať na falošnom oltári rýchleho zbohatnutia. My podnikáme pre iné dôvody a pre iných: zisk je pre nás len nástrojom k tomu, aby sme zabezpečili poctivé živobytie našim zamestnancom, aby sme sprístupnili naše produkty a informácie tým, ktorí sú tomu otvorení, a hoc len v malej miere  zlepšili tento svet. Robíme to často aj proti vetru, v atmosfére malichernej závisti, zlomyseľnosti a pochýb. Kvôli nami uznávaným morálnym zásadám je náš priestor na pohyb oveľa užší, ako u tých, ktorí sa presadzujú bezohľadne, nezákonne a neľudsky. Nemusíte sa však o nás báť: podľa nášho veľkého učiteľa, dr. Andora Oláha totiž 

„vlastnosť rastliny sa prenesie do človeka“,

a tak techniky prežitia a uchovania životnej sily, ako aj odovzdávanie vedomostí zaisťujú budúcnosť spoločnosti EGYM Slovensko a ľudí, ktorí jej dôverujú.

Toto je pravda o produkte Golden Yacca.